Gwneud gwahaniaeth yng nghymru

Welsh flag

Rydym yn hyrwyddo ac yn cynrychioli buddiannau proffesiynol ein haelodau, gan sicrhau bod llais y proffesiwn yn cael ei glywed ac yn cael ei gynrychioli yn natblygiad polisïau a gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru.

Trwy ein heiriolaeth uniongyrchol, ein hymatebion i ymgynghoriadau, datblygiadau polisi a phaneli cynghori arbenigol mewnol a fforymau lleol, mae'r gymdeithas yn sicrhau bod llais y proffesiwn yn cael ei glywed ar bob lefel o'r gwasanaeth iechyd. Boed pan fo deddfwriaeth yn cael ei drafod yn y Senedd neu'r pan mae gwasanaethau yn cael eu comisiynu ar lefel byrddau iechyd lleol, mae RPS Cymru yn gweithio'n galed i sicrhau bod y proffesiwn yn chwarae rhan lawn a phriodol yng  ngofal iechyd cleifion.

Return To Top