DeliveringHealthierWales logo

Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach

Yn unol a Cymru Iachach, gweledigaeth hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, mae Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach yn cynnwys nodau ac egwyddorion hirdymor, a chamau gweithredu tymor byr sydd eu hangen i drawsnewid rôl a chyfraniad fferyllwyr, technegwyr fferylliaeth a timau fferylliaeth a safleoedd fferyllol ledled Cymru.

Credwn fod defnyddio gwybodaeth a sgiliau fferyllwyr, technegwyr fferyllol a’r tîm fferyllol ehangach yn hanfodol i wella iechyd a lles dinasyddion Cymru.

Fferylliaeth: Cyflawni Cymru iachach yw gweledigaeth y proffesiwn, gan y proffesiwn.

Darllenwch y weledigaeth ar gyfer Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach a gwyliwch y fideo

Pharmacy Vision Cymraeg-page-001

Pedair Ffrwd Waith Allweddol

Developing the Pharmacy Workforce Enhancing Patient Experience
Innovation and Technology Seamless Pharmaceutical Care

Mae’r weledigaeth hon yn benllanw misoedd lawer o drafod, ymgysylltu ac ymdrech sylweddol gan aelodau Pwyllgor Fferyllol Cymru a Chymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru, heb eu cymorth ni fyddai wedi gallu cael ei gynhyrchu.

Eisiau cysylltu?

E-BOSTIWCH NI