Cymerwch Ran

Rhwydwaith hyrwyddwyr

Helpwch i newid y weledigaeth a fydd yn gwireddu ein gweledigaeth

Ein nod yw creu rhwydwaith o hyrwyddwyr a all helpu i gadw timau fferylliaeth i ymgysylltu â PhDaHW ac ysbrydoli timau i arloesi a rhannu arfer gwych wrth i ni weithio gyda’n gilydd, ledled Cymru tuag at ein nodau

Fel pencampwr byddwch yn derbyn:

  • Cyfathrebu rheolaidd gan y bwrdd cyflawni
  • Mynediad i'r grŵp rhwydweithio ar-lein a gynhelir gan RPS connect
  • Dolen i faner swyddogol yr hyrwyddwyr i'w hychwanegu at eich e-lofnod
  • Gwahoddiadau i arsylwi cyfarfodydd y bwrdd cyflawni.

Fel hyrwyddwr rydych yn ymrwymo i:

  • Cael y wybodaeth ddiweddaraf gan y bwrdd dosbarthu
  • Mae ystyried eich cynlluniau gwaith sefydliadol / tîm / unigol yn cyd-fynd â'r weledigaeth
  • Rhannu gwybodaeth a diweddariadau ar PhDaHW drwy eich rhwydweithiau
  • Cofrestru hyrwyddwyr newydd i ymuno â'n rhwydwaith.

Mae gweledigaeth PhDaHW wedi’i chreu gan fferylliaeth, ar gyfer fferylliaeth a dinasyddion Cymru, mae angen i ni barhau i hyrwyddo a llywio ein gwaith wrth i ni ymdrechu i gyrraedd ein nodau ar gyfer 2030 a thu hwnt.

LAWRLWYTHWCH EIN POSTER "DEWCH YN GAMPWR".